• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

מנהלת מדור מכרזים: עירית אזרק

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: irita@ness-ziona.muni.il
פקס:08-9407542

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז >>

עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז –ספק יחיד ומיזם משותף, עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות (ע"ר) במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה) ע"פ הנחיות משרד החינוך והעירייה.
היכנסו לכל המידע.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (זהים), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 11/19 ".
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ליום 22.9.2019 בשעה 11:00 .
מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות נדחה ליום 22.9.2019 בשעה 11:15. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 49/19 ". את המעטפה יש
להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס-ציונה עד ליום 23.7.19 בשעה 14:00 .
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 23.7.19 בשעה 14:15 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 48/19". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס-
ציונה עד ליום 23.7.19 בשעה 14:00 .
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 23.7.19 בשעה 14:15 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת
את הצעת המציע בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להגיש, במסירה אישית במעטפה סגורה עליה מצויין: "מכרז פומבי מס' 47/19 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות עיריית נס ציונה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 15.7.19 בשעה 12:00
עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז - ספק יחיד - עם עמותת תעשיידע תעשייה למען חינוך מתקדם. היכנסו למסמך המלא.
למתן שירותי ייעוץ, ליווי, תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים בתחום תשתיות ופיתוח, בינוי לרבות שיפוצים עבור עיריית נס ציונה. היכנסו לכל המסמכים.
עדכון: מועד פתיחת מעטפות ההצעות ביום 12.6.19 בשעה 13:30.
מועד אחרון להגשה: 11.6.19 בשעה 11:00
למתן שירותי סיסטם עבור עיריית נס ציונה. היכנסו למסמכי המכרז.
מועד אחרון להגשה הוארך עד ל- 11.06.19 שעה 11:00.
עדכון: מועד פתיחת מעטפות ההצעות ביום 12.6.19 בשעה 13:30.
לאספקת שירותי גניזה עבור עיריית נס ציונה. היכנסו למסמכי המכרז.
מועד אחרון להגשה הוארך עד ל- 11.6.19 בשעה 11:00.
עדכון: מועד פתיחת מעטפות ההצעות ביום 12.6.19 בשעה 13:30.
עבור לתוכן העמוד