• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הדו"ח השנתי 2018 עפ"י חוק חופש המידע

להלן הדו"ח במסגרת יישום חוק חופש המידע לפי נושאים:

 

אם נדרשות לך התאמות נגישות אנא פני/ה למנהלת אתר האינטרנט באמצעות הטופס הזה

או בטלפון: 08-9383803

 

מבנה הרשות

שמות בעלי תפקידים ברשות
תיאור תחומי האחריות של הרשות
דרכי ההתקשרות עם הרשות , הממונה על חופש המידע , הממונה על פניות הציבור
סיכום עיקרי פעילות הרשות בשנת 2017
עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2018 
תקציב הרשות בשנת 2017 
הוצאותיה של הרשות בשנת 2017
תקציב הרשות לשנת 2018
חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2017
המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות
תיאור מאגרי המידע של הרשות הרשומים אצל רשם מאגרי המידע
הקרנות והמילגות שבמימון הרשות
תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנת 2017 

 פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהרשות אחראית על תחומי פעילותם:

- החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ

- מי ציונה בע"מ

- חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס ציונה בע"מ

  דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לשנת 2017 
עבור לתוכן העמוד