• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועדת השלושה

מכרז מס' מי/18/2017 – אספקה והצבה של מבנה כיתה לפי מפרט רשות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום

מכרז מס' מכ/34/2017 - אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' מב/ 27/2017 גידור שערים ומרכיבי ביטחון

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' מח/12/2017 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' שנ/23/2017 - לביצוע שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' מש/33/2017 - אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' תק/12/2018 - תכנית קיץ במוסדות חינוך

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' רה/11/2017 - אספקת ריהוט וציוד

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' אמ/14/2017-להתקשרות מסגרת לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל עבודות חשמל מזדמנות תתי פרקים 8.005-8.147

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' סכ/29/2017 - לסימון כבישים, הספקת והצבת שלטים ותמרורים

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז מס' מא/10/2017 - אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות ואספקת שירותי אחזקה למערכות מיזוג מרכזיות במוסדות חינוך ובמבני ציבור

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול
עבור לתוכן העמוד