• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ועדת מכרזים

ישיבת הועדה לקבלת הצעות הצ / 17 / 4

הצ/ 4/17 התקשרות למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ואחזקת מדחני חניה - ומתקנים לגביית דמי חניה בחניונים עירוניים תחומים

ישיבת הוועדה לקבלת הצעות

לתפקיד רכז/ת אינטייק במרכז לגישור ולהידברות בקהילה, נס-ציונה מתאריך 02/04/17

מכרז פומבי מספר 31/17 מש 4/17

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס/128 שלב א' בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 20/17

לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה

מכרז פומבי מס' 10/17

לאספקת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים בנס ציונה

מכרז פומבי מס' 15/17

לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול שירותי הרווחה, עבור - עיריית נס ציונה

מכרז פומבי מס' 5/17

למתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון - הפיקוח על העבודה התשי"ד- 1954 ותקנותיו לעיריית נס ציונה
עבור לתוכן העמוד