• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

שאלות ותשובות לקראת הרישום לגנים תשע"ח

1. מתי מתבצע הרישום לשנת הלימודים תשע"ח?
הרישום מתבצע בין התאריכים: 6.2.2017 – 23.02.2017


2. לא קיבלנו מכתב רישום – מה עושים?
כדי להירשם אין צורך במכתב רישום. ניתן להיכנס דרך אתר העירייה ולהירשם.


3. לפי איזה גיל נרשמים (שנתון)?
רישום לגני הילדים מיועד לילדים שנולדו בין התאריכים:
• גיל 3 טרום טרום חובה – כ"ט בטבת תשע"ד 1.1.2014 עד ט ' בטבת תשע"ה 31.12.2014
• גיל 4 טרום חובה – י"ט בטבת תשע"ג 1.1.2013 עד כ"ח בטבת תשע"ד 31.12.2013
• גיל 5 חובה – ו' בטבת תשע"ב 1.1.2012 עד י"ח בטבת תשע"ג 31.12.2012


4. האם יתקיים יום פתוח בגנים?
השנה ערכנו ערב הסברה להורים לקראת הרישום - לא יתקיים יום פתוח בגנים.

5. כמה אנשים בצוות הגן? כמה ילדים? מהן שעות הפעילות?
צוות הגן מורכב מגננת מוסמכת וסייעת.
בגני טרום טרום חובה בלבד, מעל ל- 30 ילדים יש 2 סייעות.
תקן הגן הוא עד 35 ילדים, כנ"ל בצהרון.
שעות פעילות הגן: 7:30-14:00.
שעות פעילות הצהרון: 14:00-17:00

6. מה עושים במקרה של שינוי כתובת?
לשינוי כתובת יש להביא:
- שינוי כתובת בת.ז. במשרד הפנים
- חוזה שכירות / חוזה רכישה
- אישור תשלום ארנונה


7. מה עושים במידה וגרים אצל ההורים / משפחה?
במקרה של מגורים אצל הורים / אחים וכו' יש להביא:
- שינוי כתובת בת.ז.
- תצהיר מעו"ד שמציין שהמשפחה גרה בכתובת... אצל...
- אישור מתאגיד המים.

8. מה צריך להביא תושב חדש?
- אישור ביטול רישום מהעיר שגרו בה לפני נס ציונה
- שינוי כתובת בת.ז.
- חוזה שכירות / חוזה רכישה
- אישור תשלום ארנונה

9. האם אפשר להירשם לגן שמחוץ לאזור הרישום?
אין אפשרות להירשם לגן שלא שייך לאזור המגורים!
על ההורה לבחור אחד מהגנים שבאזור מגוריו.
במקרים יחודיים של איחוד אחים - לאחר קבלת השיבוץ ניתן יהיה לערער ולבקש בקשת העברה.

10. כיצד מתבצע השיבוץ?
השיבוץ מתבצע ע"פ אזורי רישום, ע"פ גילאים, ע"פ איזון בנים בנות  וע"פ קריטריונים נוספים המפורטים באתר העירייה.

11. מתי ישלחו הודעות שיבוץ?
במהלך חודש יוני יפורסמו תשובות השיבוץ. כל ההורים יוכלו לצפות בשיבוץ דרך האינטרנט של עיריית נס ציונה. במקביל ישלחו מכתבי שיבוץ בדואר לפי הכתובות שהוזנו ברישום.

12. כיצד ניתן לערער על השיבוץ?
ערעור על שיבוץ ניתן יהיה להגיש תוך שבועיים מקבלת מכתבי השיבוץ. הנחיות מפורטות יינתנו במכתבי השיבוץ וכן יפורסמו באתר העירייה.

13. הגשת בקשת העברה בתקופת הרישום:
רק לאחר קבלת תשובת השיבוץ ניתן להגיש מכתב העברה שיועבר לוועדת ערעורים.

14. מהי מדיניות השיבוץ של ילדי גיל 4?
ילדי גיל 4 ישובצו לפי גיל הלידה כלומר - ילדי ינואר קודמים לפברואר וכד'
ברמה עקרונית ילידי ינואר – יוני 2013 ישויכו (בהתאם למקום פנוי) לגני החובה
וילידי יולי – דצמבר 2013 ישויכו לגני הטרום טרום חובה. כל זאת ללא קשר לרמת הילד או בגרותו.

15. מה קורה עם ילדים שמיועדים לוועדות השמה (חנ"מ) ?
ילדים חדשים במערכת יש לרשום לגנים כרגיל ולרשום בהערות שהם מיועדים לוועדת השמה. במקביל יש לדאוג להעביר את כל הטפסים לאחראית על הטיפול בפרט באגף החינוך.
ילדים שכבר מצויים בגני החינוך המיוחד – לא יבצעו רישום עד לקבלת המלצות הצוות המקצועי, אז יפתח עבורם מועד הרשמה מיוחד.

16. רישום ילדים חריגי גיל:
ילדים שנולדו בשנתון 2015 עד לתאריך 15.1.15 בלבד, רשאים למלא טפסים אותם הם יכולים להוריד מהאתר של משרד החינוך או שיוכלו לקבלם במח' הגנים.
את הטפסים יש להגיש למחלקת גני הילדים לא יאוחר מה- 30/6/2017.
חשוב לציין כי משרד החינוך ידון בבקשת רק בחודשי הקיץ.
התנאי לקבלת ילד חריג הוא שהגן לא יהפוך להיות גן רב גילאי (3 שנתונים), שהילד גמול לחלוטין ואין אפשרות לקבל יותר מ- 2 ילדים כאלה בגן.
קבלת הילדים היא על בסיס מקום פנוי בלבד!
ילדים אלה לא כלולים בחוק חינוך חינם, ונדרשים לשלם שכר לימוד מלא!

17. כיצד מתבצע הרישום לחינוך המיוחד?
הרישום לחינוך המיוחד הינו לאחר קיום ועדות השמה ונקבע ע"י ועדת שיבוץ עירונית.
18. אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?
רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי מחלקת גני ילדים  והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בגנים המבוקשים.


19. האם אני אקבל בוודאות את הבקשה הראשונה שלי?
אנו נעשה מאמצים גדולים לשבץ לפי בקשת הרישום הראשונה, אך הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשת ההורים ולשבץ את הילד/ה בגן המבוקש.

20. האם ניתן להודיע למחלקה לגיל הרך שאנו מוותרים על גן עירוני וממשיכים בגן פרטי?
אם הילד/ה בן/בת 3 יש חובה להירשם לגן עירוני על פי נהלי חוק חינוך חובה. יחד עם זאת, אם הילד/ה ירשם/תירשם לגן מסובסד פרטי (בעל סמל מוסד ומאושר ע"י משרד החינוך), מנהלת הגן מעבירה את רשימות הילדים למחלקת גני הילדים והילד/ה יחשב/תחשב כרשום/כרשומה במערכת בגן עירוני.

21. הילד/ה לומד/ת במתחם גנים, אנו מעוניינים שיהיה איחוד אחים ושני הילדים יהיו באותו מתחם, כיצד מבקשים זאת?
ישנה אפשרות לציין זאת בסעיף הערות בטופס האינטרנטי. במידת האפשר יינתן איחוד אחים. הנתון ייבדק בהתאם לגילאי הילדים במתחם.

22. האם ילדים אלרגיים זכאים לסייעת רפואית צמודה?
לצורך הסדרת סייעת רפואית יש להגיש מסמכים עדכניים ורלוונטיים מהרופא המטפל תוך תיאור האלרגיה/מחלה המסכנת חיים. המסמכים מועברים לוועדת הבריאות במשרד החינוך ועם קבלת האישור לסייעת צמודה תקבלו הודעה מהמחלקה לגיל הרך. את המסמכים יש להגיש למחלקת גני הילדים לא יאוחר מ-1/3/2017.

23. האם ביטול רישום לגן עירוני כרוך בעלות כלשהי?
ביטול רישום לגן לא כרוך בתשלום. בעת ביטול הרישום יש להגיש בקשה חתומה על ידי שני ההורים וצילום של ספחי תעודות הזהות של ההורים הכוללים את פרטי הילד.

24.  כיצד מתבצע הרישום לילדים המיועדים להישאר שנה נוספת בגן?
ילדים שיש לגביהם התלבטות, הרשות שומרת עבורם מקום גם בבתי הספר וגם בגן בו הם היו.  לאחר קבלת ההחלטה המשותפת עם השירות הפסיכולוגי יתבצע הרישום או במחלקת גני הילדים או בבית הספר בהתאם להחלטה

25. אנחנו הורים גרושים/פרודים מה עלינו להביא בזמן הרישום?
 אם אחד ההורים מבצע את הרישום ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט ולסרוק תצהיר חתום על ידי עו"ד או על ידי בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין.
לתושבים חדשים המגיעים לנס ציונה קיימות שתי אפשרויות 1. הגעת שני ההורים לרישום עם צילום של שתי תעודות זהות, חוזה דירה וביטול רישום. 2 .הגעת הורה אחד בצירוף ייפוי כוח תצהיר חתום על ידי עו"ד או בית משפט על משמורת הילד+ הסכם גירושין.

26. אנו עתידים לעבור נס ציונה  אך עדיין אין בידינו חוזה דירה/חוזה שכירות, האם אנחנו יכולים לבצע רישום לגן?
ניתן לבצע רישום לגן בנס ציונה רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה. ללא הצגת כתובת בנס ציונה לא ניתן לבצע רישום.


27. כיצד נרשום ילד שכתובתו שונה מזו שנשלחה לו בערכת הרישום?
תושבי נס ציונה שעברו להתגורר בכתובת אחרת בעיר צריכים להעביר למחלקת גני ילדי את הכתובת אליה מיועדים לעבור בהצגת חוזה/שינוי כתובת בתעודת זהות. לאחר עדכון הכתובת ניתן לבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט.


28.  כרגע אנו מתגוררים בנס ציונה בכתובת מסוימת ובשלב מאוחר יותר מיועדים לעבור דירה לכתובת אחרת בנס ציונה, אך עדיין לא יודעים לאן. מה עלינו לעשות?
עליכם לבחור גן בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות. אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לגן הקרוב ביותר לכתובת החדשה בהתאם ליכולתנו בהתייחס לאכלוס הגנים באזור.


29. רכשנו דירה בנס ציונה ואנו עתידים לעבור בשנת 2018 האם ניתן לבצע את הרישום לגן בנס ציונה?
תושבים שיעברו לנס ציונה עד סוף חודש דצמבר 2017 (בהתאם להצגת חוזה דירה והתחייבות מעבר עד סוף חודש זה ) יוכלו לרשום את ילדיהם לשנת הלימודים הקרובה. תושבים שעתידים לעבור בשנת 2018 יגיעו לרישום סמוך למועד המעבר.

 

עבור לתוכן העמוד