• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

עדכונים בחוקי תכנון ובניה

הועדה המקומית נס ציונה הינה ועדה מוסמכת לאישור תוכניות עפ"י חוק התכנון והבניה.

הועדה נערכת למימוש הרפורמה עפ"י תיקון 101 לחוק, שעל פרטיה וכן על נושאים רבים נוספים ניתן ללמוד באתר "שער המידע לרישוי ובניה" מטעם משרד הפנים.

 

 

הנחיות מרחביות לסגירה עונתית – אושרו בישיבת ועדת המשנה מס' 201611 מתאריך 23.11.16

 

תקנות פטור מהיתר - פרסום ברשומות 24.7.14

 

עדכון לתקנות פטור מהיתר 18.1.16 

 

החלטת הועדה המקומית - 16.7.14

 

נוסח משולב תקנות + החלטת הועדה המקומית

 

הנחיות לקירות תמך וגדרות שאינם טעונים היתר

 

הכתובת למסירת טופסי דיווח: ptor@nzc.org.il

 

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

 

ההנחיות המרחביות המעודכנות שאושרו בוועדה ב-10/05/2017 

 

 

 

הנחיות לקבלנים ובונים - אתר מי ציונה

 

הנחיות סביבתיות לעבודות הריסת מבנים - מאיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה

 

 הנחיות סביבתיות לעבודות הריסת מבנים - מאיגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה - בפורמט נגיש

עבור לתוכן העמוד