• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

קבצי pdf

  מכרז אחזקת מצלמות אבטחה
  מכרז ביטוח רכב
  מתקנים פוטו וולטאים
  מתקני שילוט חוצות
  שאלות ותשובות מכרז ביטוח
  שאלות ותשובות שילוט
  הצעות מחיר לאספקת צבעי כביש 2015
  הצעות מחיר לאספקת דגלים 2015
  בקשה מתוקנת להתעות מחיר לאספקת צבעי כביש
  הספקת מחשבי hdpc
  אישור קיום ביטוחים 3
  שאלות הבהרה מכרז hdpc
  הסדר חניה מקומי באמצעות טלפון סלולרי
  הסדר חניה באמצעות סלולר 2
  מכרז שירותי גרירת רכב ואחסנתו
  מכרז תחזוקת מזגנים
  מכרז אספקת מזגנים
  מכרז שלטים
  בקשה להצעות מחיר עמודי תאורה
  מכרז ביטוח אלמנטרי
  מכירת כלי רכב 2015
  הצעות מחיר לאספקת דגלים 2016
  מכרז השלמת מדרכות, כבישים ותאורה בנס 121 שלב ז
  מפרט טכני מכרז נס 121 שלב ז'
  כתב כמויות מכרז נס 121 שלב ז
  תחומי ביצוע מכרז נס 121 שלב ז גליון 1
  תחומי ביצוע מכרז נס 121 שלב ז גליון 2
  מכרז לביצוע עבודות הצללה וקירוי בשטחים ציבוריים ברחבי נס ציונה
  בקשה להצעות מכיר מכירת כלי רכב מטאטא דרכים
  מכרז למתן שירותי עדכון מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג) עבור עיריית נס ציונה
  אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של שירותי תקשורת וציוד רט"נ
  מכרז לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה
  מיחזור - פרוטוקול 2
  מיחזור שאלות ותשובות
  מכרז למתן שירותי בקרת איכות לעדכון מערכות מידע גיאוגרפיות
  מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
  מכרז לאספקת מקרנים שאלות ותשובות
  מכרז פומבי 67/16 לביטוח כלי רכב של עירייה נס ציונה
  מכרז למתן שירותי הוראה לתגבור, הכוונה והדרכת תלמידים למבחני הבגרות עבור עיריית נס ציונה
  מכרז פומבי מס' 76/16 לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס ציונה
  נספח ו 1
  מכרז לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקת מדחני חניה
  שאלות הבהרה שילוט
  תשובות לשאלות הבהרה שילוט
  מכרז 72/16
  נספחים למכרז 72/16
  מכרז מתוקן לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקת מדחני חניה, ומתקנים לגביית דמי חניה בחניונים עירונים תחומים
  בקשה להצעות מחיר עבור כלי טייס בלתי מאויש (כטב"מ) בתצורת רחפן
  מכרז פומבי 89/16 לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס ציונה
  תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 72/16
  תשובות לשאלות הבהרה למכרז מדחנים
  מכרז שיפוץ אולם בבן צבי
  שיפוץ בן צבי - כתב כמויות
  שיפוץ אולם בן צבי תכנית 1 - תכנית קומת קרקע
  שיפוץ אולם בן צבי תכנית 2 - תכנית האולם (חלונות עליונים)
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 3 תקרת האולם
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 4 חתכים
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 5 חזיתות
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 6 רשימת אלומיניום ונגרות
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 7 רשימת מסגרות
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 8 פרטי דלת עץ
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 9 פרטי דלת פלדה
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 10 פרטי תריס קבוע
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית 11 פרטי דלת מערכת
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית אינסטלציה
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית חשמל ותאורה
  שיפוץ אולם בן צבי - תכנית לוח חשמל ראשי באולם
  פירוט התכניות מכרז 90/16
  בקשה לקבלת הצעות ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות עבור עיריית נס ציונה
  לאספקה, התקנה, הפעלה ואחזקת מדחני חניה, ומתקנים לגביית דמי חניה בחניונים עירונים תחומים
  התקנת מעלית בראשונים כותרת המכרז
  התקנת מעלית בראשונים מסמכי המכרז
  התקנת מעלית בראשונים מפרט טכני
  התקנת מעלים בראשונים כתב כמויות
  התקנת מעלית בראשונים רשימת תכנית
  התקנת מעלית בראשונים תכנית
  מכרז 9/17 למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים בבנייה רוויה במתחם תכנית נס/ 121 א' בנס ציונה
  נספחים למכרז 9/17
  מכרז פומבי מס' 7/17 אחזקה, ניהול, תפעול, אספקה והתקנה של מערכות השקיה ובקרת השקיה עבור עיריית נס ציונה
  מכרז לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול שרותי הרווחה עבור עיריית נס ציונה
  בקשה להצעות מחיר דגלים 2017
  מכרז למתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד - 1954 ותקנותיו לעיריית נס ציונה
  מכרז לאספקת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים בנס ציונה
  מכרז מערכת ממוחשבת רווחה מעודכן לאחר שאלות הבהרה
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז מערת ממוחשת רווחה
  מכרז לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה
  חוברת מכרז פיתוח
  מפרט מיוחד
  כתב כמויות
  רשימת תכניות תאורה
  תכנית תאורה
  חוברת פרטים לתאורה
  תכנית מרכזיות תאורה
  קווי ביוב ותיעול תרשים מפורט
  מבנה מוצא לצינור תיעול קוטר 40-80 ס"מ
  פרטי תיקון כביש לאחר חפירה להנחת צנרת
  פרטים לקווי ביוב
  פרטים לקווי ניקוז
  הכנה לחיבור מים מצנרת HDPE בודד בכל קוטר כולל מגוף
  הכנה לחיבור מים מצנרת HDPE בודד בכל קוטר, לא כולל מגוף
  הנחת צנרת בתעלה
  התקנת ברז שריפה בודדכפול 3 על צינור HDPEPEXGOL
  פרט הרכבת מגוף מחוליות טרומיות צינור HDPEPEXGOL
  פרט מכסה מים
  קווי ביוב ותיעול - תנוחה
  תכנית פיתוח כללי ופרטים
  פרטים
  תנוחה
  תאום מערכות
  תנועה
  למתן שירותי מדידת קרקעות, מבנים ודירות ובחינת השימוש בהם
  31/17 פרוטוקול סיור קבלנים ונספח סרוק
  31/17 פרוטוקול סיור קבלנים נגיש
  31/17 נספח לפרוטוקול סיור קבלנים
  למתן שירותי מיפוי, פוטוגרמטריה, אורתופוטו וקליטת מדידות ממוחשבות עבור עיריית נס ציונה
  מכרז לביצוע עבודות תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בעיר נס ציונה
  דף שער מכרז 27/17 לתכנון וביצוע קירוי למגרש ספורט בביה"ס "בן צבי" בנס ציונה
  מסמכי מכרז 27/17 לתכנון וביצוע קירוי למגרש ספורט בביה"ס "בן צבי" בנס ציונה
  מפרט טכני מכרז 27/17
  אומדן מכרז 27/17
  רשימת תוכניות מכרז 27/17
  מכרז 27/17 תכנית 1 מבט כללי
  מכרז 27/17 תכנית 2 מבט מפלס תחתון
  מכרז 27/17 תכנית 3 מבט צד לאורך
  מכרז 27/17 תכנית 4 מבט צד לרוחב
  מכרז 24/17 מענה לשאלות מציעים
  מכרז פומבי מס' 34/17 להפעלה, שימוש ותחזוקה של מגרש חניה בגוש 3850 חלק מחלקות 230 ו- 20 בנס ציונה
  מכרז פומבי מס' 34/17 תשריט
  27/17 פרוטוקול סיור קבלנים
  מדידות מענה לשאלות מציעים 2
  מיפוי שאלות ותשובות
  מגרש חניה שאלות ותשובות
  חוברת מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/17 מש – 5/2017 לביצוע המשך סלילת "שדרות העמק" ל"דרך רבין" בנס ציונה
  מפרט וכתב כמויות 1/17
  תנועה שלב א 1/17
  הסדרי תנועה לשלב ביצוע א' 1/17
  הסדרי תנועה לשלב ביצוע ב' 1/17
  הסדרי תנועה לשלב ביצוע ג' 1/17
  תנוחה שלב א' 1/17
  פרטים 1/17
  פרטים גיליון הנגשה 1/17
  תיאום מערכות
  קיר תומך 1/17
  תכנית פיתוח 1/17
  תכנית פיתוח (הגדלה) 1/17
  חתכי פיתוח, פרטים
  תכנית גינון
  תכנית השקייה 1/17
  תנוחה 1/17
  פרטים מים 1/17
  קווי ביוב ותיעול תוכנית כללית
  קווי ביוב ותיעול תרשים - קטע דרומי
  קוי ביוב ותיעול תרשים - קטע מרכזי
  קווי ביוב ותיעול - תרשים קטע צפוני
  מובל תיעול ראשי מבנה כניסה 1/17
  מובל תיעול ראשי מבני כניסה ויציאה - תכנית קונסטרוקציה 1/17
  פרטים לקווי ביוב
  תאי ביקורת לצינור תיעול קוטר 125 ס"מ 1/17
  פרט פתח ביקורת 100/100 ס"מ 1/17
  פרט ריצוף באבני גויל 1/17
  פרטים לקווי ניקוז 1/17
  פרטי תיקון כביש קיים לאחר חפירה להנחת צנרת 1/17
  ציפוי תעלת ניקוז בכוורת גיאווב 1/17
  מאסף תיעול 215/680 ס"מ 1/17
  תכנית תאורה 1/17
  גיליון פרטים 1/17
  מובל תיעול ראשי מבנה יציאה
  קו תעול חתכים לאורך
  מכרז למתן שירותי ניהול וגביית דוחות, אספקה, התקנה ותחזוקה של מדחנים ומצלמות נייחות וניידות, עבור עיריית נס ציונה
  מכרז 1/17 סיור קבלנים
  נוסח מכרז מעודכן
  שער- מכרז פומבי מס' 45/17 לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בביה"ס "בן צבי" בנס ציונה
  חוברת - חזיתות בן צבי
  מפרט טכני חזיתות בן צבי
  כתב כמויות חזיתות בן צבי
  חזיתות וחתכים
  רשימת מסגרות
  חזיתות
  תוכניות
  מכרז פומבי מס' 44/17 אחזקה, ניהול, תפעול, אספקה והתקנה של מערכות השקיה ובקרת השקיה עבור עיריית נס ציונה
  חזיתות בן צבי סיור קבלנים
  מדחנים ומצלמות 28/17 תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז 1/17 סלילת המשך שדרות העמק תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז שיפוץ חזיתות בן צבי תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז השקיה שאלות ותשובות
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי שער
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי חוברת
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי מפרט
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי כתב כמויות
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי תכניות
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי חתכים
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי חזיתות
  שיפוץ וחיפוי חזיתות בן צבי מסגרות
  חזיתות בן צבי פרטים
  פרוטוקול סיור קבלנים חתום
  פרוטוקול סיור קבלנים נגיש
  מכרז 61/17 שאלות ותשובות
  מכרז לאספקת שירותי הדרכה, תמיכה וייעוץ חשבונאי, מנהלי ופיננסי למוסדות חינוך
  הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מיזם משותף מרכז שוורץ רייסמן
  הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - אתוס
  מכרז 77/17 הפעלת מרפאת שיניים קהילתית – "מרפאת השן"
  מכרז פומבי מס' 80/17 לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס ציונה
  הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז – ספק יחיד - תעשיידע
  מכרז למתן שירותי בקרת הוצאות החשמל והמים של עיריית נס ציונה
  שאלות ותשובות מכרז 82/17
  מסמך ה' מתוקן - מכרז 82/17
  נוסח מכרז פומבי מספר 82/17 בקרת הוצאות חשמל ומים מעודכן לאחר תשובות הבהרה
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז 82/17
  מכרז פומבי מס' 76/17 למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים בבניה רוויה במתחם תכנית נס/ 121 א' בנס ציונה
  נספחים מכרז 76/17
  שאלות ותשובות מכרז 76/17
  לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול מערכות שכר, משאבי
  למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס ציונה
  למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס ציונה
  מכרז פומבי מס' 19/18 למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות - מעודכן בעקבות שאלות הבהרה
  מכרז פומבי מס' 19/18 תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז פומבי מס' 20/18 - תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז פומבי מס' 20/18 - למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס ציונה - מעודכן
  מכרז פומבי מס' 19/18 למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס ציונה מעודכן תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז פומבי מס' 19/18 למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס ציונה מעודכן בשנית
  מכרז פומבי מס' 20/18 למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס ציונה מעודכן תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז פומבי מס' 20/18 למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס ציונה
  מכרז/חוזה מס' 13/18 לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס ציונה
  מכרז פומבי מס' 28/18 לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה
  מכרז פומבי מס' 13/18 לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס ציונה פרוטוקול מפגש מציעים מיום 13.3.18
  מכרז 13/18 תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז פומבי מס' 29/18 לביצוע עבודות ריצוף ובניה במבנים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה
  לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית נס ציונה
  מכרז פומבי מס' 18/18 למתן שירותי פיקוח, יעוץ ובקרה לעבודות גינון בעיר נס ציונה
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז 28/18
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז 32/18
  מכרז פומבי דו שלבי מס' 5/18 מש – 4/2018 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפארק המדע הצפוני נס/ 144 נס/ 145 בנס ציונה
  מתוקן - מכרז פומבי מס' 24/18 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול שכר, משאבי אנוש, נוכחות ובקרת מעסיקים על הפרשות העובד והמעביד עבור עיריית נס ציונה
  מכרז פומבי מס' 22/18 למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי בתחום הנזיקין לעיריית נס ציונה
  מכרז פומבי מס' 37/18 לביצוע הפעלות בקייטנות בגני הילדים בנס ציונה
  פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 5/18 מש 4/2018
  פרוטוקול סיור קבלנים נגיש מכרז 5/18 מש 4/2018
  מענה לשאלות הבהרה מכרז 5/18 מש 4/2018
  פניית חברת ערן י.ד.
  פניית חברת אמצ שמש 1990
  מכרז פומבי מס' 35/18 למתן שירותי ייעוץ בתחום חדשנות וטכנולוגיה לאגף החינוך בנס ציונה
  תשובות לשאלות הבהרה הפעלות בקייטנות
  הודעת הבהרה ונוסח מתוקן של ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 22/18
  מכרז פומבי מס' 14/18 לאחזקת גנים ושטחים פתוחים מגוננים בנס ציונה
  הזמנה לפתיחת תיבת מכרזים ייעוץ תכנון ובניה
  הזמנה לפתיחת תיבת מכרזים ייעוץ מיסוי
  מכרז פומבי מס' 46/18 להפעלת חוגים במרכז מיכאל למצוינות מדעית בנס ציונה
עבור לתוכן העמוד