• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הנדסה - טפסים

מהנדס העיר: בועז גמליאל
טל': 08-9383810
פקס: 08-9401249

כתובת: הבנים 9, נס ציונה

קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש
קבלת קהל במזכירות האגף:

יום ד'16:00-18:30


צור קשר

הנדסה - טפסים

 

במידה ונדרשות לך התאמות נגישות אנא פני לאגף ההנדסה בטלפון: 08-9383810 או למנהלת האתר.

טפסי אגף ההנדסה

 תצהיר מבקש מידע להיתר

 

מידע לצורך בקשה להיתר יהיה רק על גבי הטופס הנ"ל בלבד. 

מבקש המידע יהיה  המתכנן  בלבד.
לבקשה למידע תצורף מפת מדידה עדכנית.

הפקדת ערבות לקיום תנאי היתר / לקבלת תעודת גמר
בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה בתיק מידע מקוון
בקשה להיתר בניה- חתימת השותף
הצהרה עפ"י תקנה 36 ב – חתימת השותף בנכס
הודעה על מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבנין
הודעה על מינוי האחראי על ביקורת
הודעה על מינוי אחראי על ביצוע שלד
טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש חשמל מים וטלפון
תצהיר של האחראי לביצוע השלד
דו"ח תקינות מקלט/מרחב מוגן
בקשה לפטור מחובה להתקנת מקלט
התחייבות
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
תוספת להצהרת מהנדס (במקרה של תוספת למבנה קיים) חיזוק מבנים קיימים לרעידות אדמה
טופס להגשת חישובים סטטיים
חוות דעת - נגישות לבניין מגורים
טופס ב' - דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה
טופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד
הפנייה למשרד הבריאות
בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין (שינויים) 
טופס אישור תחילת עבודות/הנחיות לגידור אתר בניה, הצבת מכולת אשפה ושלט
מידות נדרשות לחניה במגרשים
בקשה לחניית נכים

 

 

עודכן: יולי 2017

עבור לתוכן העמוד