• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת קידום ורישוי עסקים

מנהל: איציק שמואל 
טל': 08-9383846
פקס: 08-9407688

כתובת: אבנר בן נר 18, נס ציונה

קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש - ימים א'-ה' 08:30-10:00, יום ד' 16:00-18:00

צור קשר

מחלקת קידום ורישוי עסקים

משימות המחלקה:

  • פיקוח על עסקים
  • הנפקת רישיונות לעסקים
  • טיפול ברישוי מול גורמי האישור במשרדי הממשלה
  • הדברת מכרסמים ויתושים
  • ריסוס עשביה

הנפקת רישיון עסק

 

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 קובע כי אין לפתוח או לנהל עסק ללא רישיון, ומטיל חובת פיקוח על עסקים.
 
הוצאת רישיון העסק מערבת מספר רב של גורמים ובכללם: משרד הבריאות, משרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, משרד החלקאות, משטרת ישראל ושרותי הכבאות ואגף ההנדסה בעירייה.
 
מחלקת רישוי עסקים מנווטת את מבקש הרישיון בין הגורמים השונים, כאשר הליך הבקשה ומורכבותה נגזרים מסוג העסק ואופיו. על מנת לייעל את ההליך, יש לפעול בהתאם להנחיות שיינתנו במחלקת הרישוי ולפעול לקבלת כל האישורים הנדרשים.
במקרה של חידוש רישיון עסק - יש לחתום במשרדי המחלקה על הצהרה לפיה לא חל כל שינוי בעסק.
 

 

המפרט האחיד לפי סעיף 7 ג'2 לחוק רישוי עסקים


איך מתחילים?

 

בשלב הראשון יש למלא במשרדי המחלקה טופס "בקשה עקרונית". במידה ונתקבלה תשובה חיובית, יש למלא טופס "בקשה קטנה", ולאחריו להמציא את המסמכים הבאים:
אישור מבעל הנכס לפיו הינו מוכן להשכיר למבקש את הנכס למטרת העסק המבוקש.
4 תוכניות סניטריות לאישור ע"י אגף ההנדסה (סקיצה + העתקת שמש).
אישור ממכבי אש לפיו ננקטו כל האמצעים הבטיחותיים הנדרשים להבטחת המקום (פרטים בטלפון: 08-9471185).
אישור ממחלקת הגבייה בעירייה כי העסק נרשם בקובץ הארנונה.

אישור מורשה נגישות.
אישורים נוספים הנגזרים מאופי העסק ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הרישיון.
אישור על תשלום אגרת רישיון עסק בסך 324 ₪ (נכון לאוגוסט 2019)
 
במקרים בהם סוג העסק הינו חריג או בעייתי ולא ניתן לאשרו במקום, הבקשה תופנה לוועדת הרישיונות בעירייה.

 

 

עדכון אחרון: אוגוסט 2019

רשימת עסקים טעוני רישוי בעלי רישיון עסק

עבור לתוכן העמוד