• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת היסעים

מנהל: תמיר אשכנזי

מזכירות: ריטה מימון 
טל': 08-9306029
כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: ימים א'-ה' 09:00-12:00, יום ד' 16:00-18:30

היסעים: מידע חשוב לקראת שנת הלימודים תש"פ

היסעים: מידע חשוב לקראת שנת הלימודים תש"פ
הסעות תלמידי החינוך המיוחד בשנת הלימודים
בחינוך המיוחד לבני 3–21: עיריית נס ציונה משתתפת בהוצאות ההסעה של תלמידים בחינוך המיוחד לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים, על פי החלטתה של ועדת השמה או ערר.
מחלקת ההיסעים נותנת מענה לתלמידי החינוך המיוחד, תוך התחשבות בסוגי הלקויות ובמתן אפשרות לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר ובגני ילדים העונים על צורכיהם הייחודיים.

הלקויות הבאות מזכות בהסעה באופן אוטומטי וללא קשר למרחק:
• שיתוק מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.
• אוטיזם  P.D.D
• הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש.
• תלמידים עם פיגור קל.
• תלמידים עם פיגור בינוני רב בעייתי.
• תלמידים עם פיגור בינוני מורכב.
• תלמידים עם פיגור קשה/ עמוק.
• חירשים וכבדי שמיעה (ללא זכאות לליווי).
• עיוורים ולקויי ראייה (ללא זכאות לליווי).

זכאות למלווה ברכב ההסעה תינתן רק לבעלי הלקויות הבאות:
• שיתוק מוחין ונכויות פיזיות קשות.
• אוטיזם  P.D.D
• הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש.
•  פיגור בינוני רב בעייתי.
•  פיגור בינוני מורכב.
•  פיגור קשה/ עמוק.
• הפרעות התנהגות קשות (זכאות להסעה רק בהתאם לקריטריון המרחק).
• המלווה הינו של רכב ההסעה כולו ואינו מלווה אישי.

הסעות לצהרונים:
הסעות לצהרון תתאפשרנה אך ורק אם מיקום הצהרון הינו במסלול הנסיעה של הקו. כל זאת, עפ"י שיקול דעתה של מחלקת ההיסעים בלבד.
לא תתאפשר הסעה לכתובת שאינה כתובת הבית של התלמיד.

תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או בקרב משפחות אומנות/מאמצות: הפנימייה, ההוסטל והמשפחות המאמצות נחשבים מקום מגוריו של תלמיד, זאת במידה והוא רשום במשרד הפנים כתושב נס ציונה.
תלמיד המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי: אם ילדכם מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים רגיל, הוא זכאי להסעה ללימודים כל זמן שהוא מאושפז ובהתאם למכתב בקשה מפורט מבית החולים.

ההסעה חזור הינה בכפוף למערכת השעות במוסד החינוכי.
עפ"י חוזר מנכ"ל ניתן להמתין להסעה עד 30 דקות בתוך בית הספר ובתוך גן הילדים.

כללי זכאות והשתתפות בהוצאות נסיעה בחינוך הרגיל:

בחינוך הרגיל בגילאי חינוך חובה עיריית נס ציונה משתתפת בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד מכיתה א' עד י'.
כיתות גן – כיתה ד' - למעלה מ – 2 קילומטר מרחק הליכה.
כיתות ה' ומעלה – למעלה מ – 3 קילומטר מרחק הליכה.
הזכאות להסעה נבדקת עפ"י קריטריונים של משרד החינוך בלבד.
על שני ההורים לוודא כי כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במשרד הפנים .


תלמידים נכים או מוגבלים בשל תאונה או מחלה הלומדים במוסדות חינוך רשמיים: אם ילדכם נפגע בתאונה (למעט תאונת דרכים) או סובל ממחלה, הוא עשוי להיות זכאי להסעה. זאת, בתנאי שיש בידכם אישור רפואי מנומק ומפורט הקובע כי אינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו (כולל ציון משך הזמן שהאישור תקף לגביו). אם ילדכם סובל מנכות ולומד בבית ספר רגיל, ואינו יכול להגיע אליו בכוחות עצמו בשל הנכות, הוא יהיה זכאי להסעה ללא הגבלת מרחק.
בחינוך העצמאי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובמוסדות פטור: הסעות בחינוך החרדי מטופלות ומאושרות על ידי המחוז החרדי במשרד החינוך, בהתאם להנחיות המפורסמות על-ידו.
תלמידים מחוננים: העירייה משתתפת בעלות הסעות לתלמידים שאובחנו כמחוננים ועומדים בקריטריון המרחק של משרד החינוך.

חינוך ממלכתי-דתי: העירייה משתתפת בעלות הסעות לתלמידים הלומדים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה בחינוך הממלכתי דתי ברחובות בלבד (עפ"י המיפוי) ובהתאם לקריטריונים של משרד החינוך.


מגמות ספורט, מחול, מוסיקה וכיתות קטנות:
העירייה משתתפת במימון כרטיסיות אוטובוס לתלמידי מגמות ספורט, מחול ומוסיקה בבתי הספר העל יסודיים ובכיתות קטנות במרחק הליכה של למעלה מ – 1.5 קילומטר, ובתנאי שהם גרים באזור רישום אחר.

ההחלטה על הפעלת שירותי הסעות מאורגנות תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, וביכולתה של העירייה לגבות תשלום חלקי, לסייע במימון רכישת כרטיסיות נסיעה בתחבורה ציבורית או בכל דרך אחרת, בהתאם למחויבותה על -פי כל דין.


כיצד משלמים עבור השתתפות בעלות הסעה:

תשלום עבור שירותי ההסעה מבוצע באמצעות אתר התשלומים (כרטיסי אשראי בלבד) או בקופת העירייה בשעות קבלת קהל: מחלקת גבייה ברחוב הבנים 9 נס ציונה באמצעות כרטיס אשראי עד 3  תשלומים ללא ריבית ,בשיקים עד 3 המחאות או במזומן.
תשלום עבור השתתפות בהסעה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממחלקת ההיסעים של העירייה המאשר את הזכאות להסעה. תשלום ללא אישור כאמור על אחריות המשלם בלבד.


הודעה על ביטול הסעה שתימסר לאחר 17 לדצמבר באותה שנת לימודים, לא תתקבל ותחייב את ההורים במלוא התשלום עבור ההסעה לכל שנת הלימודים, גם אם לא ייעשה בה שימוש בפועל.

לעיון בקריטריונים נוספים הנוגעים להסעות יש לפנות לחוזר מנכ"ל
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD-4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/175803/18.pdf

עודכן: ספטמבר 2019

עבור לתוכן העמוד