• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת גני ילדים

מנהלת : מיטל בן דור
טל': 08-9306004
פקס: 08-9306019

כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: יום ד' 16:00-19:00

קבלת קהל מנהלת המחלקה : בתיאום מראש בלבד

צור קשר

שאלות ותשובות לקראת הרישום לגנים

לא קיבלנו מכתב רישום – מה עושים?
כדי להירשם אין צורך במכתב רישום. ניתן להיכנס לאתר העירייה ולהירשם.

האם יתקיים יום פתוח בגנים?
השנה יתקיים ערב הסברה להורים לקראת הרישום ביום רביעי 09/01/19 בשעה 20:00 באשכול הפיס ברח' אוסקר שינדלר  - מעבר לכך לא יתקיים יום פתוח בגנים

מה עושים כשיש שינוי בכתובת?
יש להביא:
שינוי כתובת בת.ז. במשרד הפנים – 2 תעודות זהות
חוזה שכירות / חוזה רכישה
אישור תשלום ארנונה

מה עושים במידה וגרים אצל ההורים / משפחה?
במקרה של מגורים אצל הורים / אח וכו' יש להביא:
שינוי כתובת בת.ז.
תצהיר מעו"ד שמציין שהמשפחה גרה בכתובת... אצל…
יש להוריד את התצהיר מאתר העירייה ולהחתים עו"ד בהתאם.

מה צריך להביא תושב חדש?
אישור ביטול רישום מהעיר שגרו בה לפני נס ציונה
שינוי כתובת בת.ז.- 2 תעודות זהות של שני ההורים
חוזה שכירות / חוזה רכישה
אישור תשלום ארנונה

האם אפשר להירשם מחוץ לאזור הרישום?
הרישום נעשה לאזור הרישום לפי כתובת המגורים!
במקרים מיוחדים של איחוד אחים ניתן לסמן בטופס הרישום בקשה לשינוי אזור בגין איחוד אחים בלבד

כיצד מתבצע השיבוץ?
השיבוץ מתבצע ע"פ אזורי רישום, ע"פ גילאים וע"פ איזון בנים בנות  וקריטריונים נוספים המפורטים באתר – אין אפשרות לבחירת גן.

מתי ישלחו הודעות שיבוץ?
במהלך חודש יוני יפורסמו תשובות השיבוץ, כל ההורים יוכלו לצפות בשיבוץ באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה.

כיצד ניתן לערער על השיבוץ?
ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש דרך אתר האינטרנט של העירייה תוך שבועיים מקבלת הודעת השיבוץ. הנחיות מפורטות יפורסמו באתר העירייה.

מה מדיניות השיבוץ של ילדי גיל 4?
ילדי גיל 4 ישובצו לפי גיל הלידה כלומר ילדי ינואר קודמים לפברואר וכיו"ב. כל זאת ללא קשר רמת הילד או בגרותו.

מה קורה עם ילדים שמיועדים לוועדות השמה (חינוך מיוחד)?
ילדים חדשים במערכת יש להירשם כרגיל ולסמן בטופס שמיועדים לוועדת השמה ובמקביל לדאוג להעביר את כל הטפסים לאחראית על הטיפול בפרט באגף החינוך tali@nzc.org.il
ילדים שכבר מצויים בגני החינוך המיוחד – לא יבצעו רישום עד לקבלת המלצות הצוות המקצועי ואז יפתח עבורם מועד הרשמה מיוחד.

האם יש אפשרות לרישום ילדים חריגי גיל?
ילדים שנולדו בשנתון 2017 עד לתאריך 15/01/2017 בלבד, רשאים למלא טפסים אותם הם יכולים להוריד מהאתר של משרד החינוך או שיוכלו לקבלם במחלקת גני ילדים.
את הטפסים יש להגיש למחלקת גני הילדים לא יאוחר מה- 20/06/2019.
משרד החינוך ידון בבקשות רק בחודשי הקיץ.
התנאי לקבלת ילד חריג גיל, הוא שהגן לא יהפוך להיות גן רב גילאי (3 שנתונים), שהילד גמול לחלוטין ואין אפשרות לקבל יותר מ- 2 ילדים כאלה בגן.
קבלת הילדים חריגי הגיל היא על בסיס מקום פנוי בלבד. ילדים אלו לא כלולים בחוק חינוך חינם, ונדרשים לשלם שכר לימוד מלא של כ- 757 ₪ לחודש.

כיצד מתבצע הרישום לחינוך המיוחד?
הרישום לחינוך המיוחד הינו לאחר קיום ועדות השמה ונקבע ע"י ועדת שיבוץ עירונית.

אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?
רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי המחלקה  והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בגנים על פי אזור הרישום.

האם ניתן להודיע למחלקה לגיל הרך שאנו מוותרים על גן עירוני וממשיכים בגן פרטי?
אם הילד/ה בן/בת 3 יש חובה להירשם לגן עירוני  על פי נהלי חוק חינוך חובה. יחד עם זאת, אם הילד/ה ירשם/תירשם לגן (בעל סמל מוסד ומאושר ע"י משרד החינוך), מנהלת הגן מעבירה את רשימות הילדים למחלקת גנים והילד/ה יחשב/תחשב כרשום/כרשומה במערכת לגן עירוני.

הילד/ה לומד/ת במתחם גנים, אנו מעוניינים שיהיה איחוד אחים ושני הילדים יהיו באותו מתחם, כיצד מבקשים זאת?
ישנה אפשרות לציין זאת בסעיף הערות בטופס האינטרנטי. במידת האפשר יינתן איחוד אחים. הנתון ייבדק בהתאם לגילאי הילדים במתחם.

האם ילדים אלרגיים זכאים לסייעת רפואית צמודה?
לצורך הסדרת סייעת רפואית יש להגיש מסמכים עדכניים ורלוונטיים מהרופא המטפל תוך תיאור האלרגיה/מחלה המסכנת חיים. המסמכים מועברים לוועדת הבריאות במשרד החינוך ועם קבלת האישור לסייעת צמודה תקבלו הודעה מהמחלקה לגיל הרך. את המסמכים יש להגיש למחלקת גני הילדים לא יאוחר מ-01/03/2019. Edu-ganim@nzc.org.il

האם ביטול רישום לגן עירוני כרוך בעלות?
ביטול רישום לגן לא כרוך בתשלום. בעת ביטול רישום יש להגיש בקשה חתומה על ידי שני ההורים וצילום של ספחי תעודות הזהות של שני ההורים הכוללים את פרטי הילד.

כיצד מתבצע הרישום לילדים המיועדים להישאר שנה נוספת בגן?
ילדים שיש לגביהם התלבטות - הרשות שומרת עבורם מקום גם בבתי הספר וגם בגן בו הם לומדים.  לאחר קבלת ההחלטה המשותפת עם השירות הפסיכולוגי יתבצע הרישום או במחלקת גני הילדים או בבית הספר בהתאם להחלטה.

אנחנו הורים גרושים/פרודים מה עלינו להביא בזמן הרישום?
אם אחד ההורים מבצע את הרישום - ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט ולסרוק תצהיר חתום על ידי עו"ד או על ידי בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין.
באשר לתושבים חדשים המגיעים לנס ציונה, קיימות שתי אפשרויות 1 הגעת שני ההורים לרישום עם צילום של שתי תעודות זהות, חוזה דירה וביטול רישום. 2 .הגעת הורה אחד בצירוף ייפוי כוח תצהיר חתום על ידי עו"ד או בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין.

אנו עתידים לעבור נס ציונה אך עדיין אין בידינו חוזה דירה/חוזה שכירות, האם אנחנו יכולים לבצע רישום לגן?
ניתן לבצע רישום לגן בנס ציונה רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה. ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת בנס ציונה לא ניתן לבצע רישום.

כיצד נרשום ילד שכתובתו שונה מזו שנשלחה לו בערכת הרישום?
תושבי נס ציונה שעברו להתגורר בכתובת אחרת בעיר צריכים להעביר למחלקת גני ילדים את הכתובת אליה מיועדים לעבור בהצגת חוזה/שינוי כתובת בתעודות הזהות.
לאחר עדכון הכתובת ניתן לבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט.

כרגע אנו מתגוררים בנס ציונה בכתובת מסוימת ובשלב מאוחר יותר מיועדים לעבור דירה לכתובת אחרת בנס ציונה, אך עדיין לא יודעים לאן מה עלינו לעשות?
הרישום יעשה בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות. אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לגן הקרוב ביותר לכתובת החדשה בהתאם ליכולתנו בהתייחס לאכלוס הגנים באזור.

רכשנו דירה בנס ציונה ואנו עתידים לעבור בשנת 2020 האם ניתן לבצע את הרישום לגן בנס ציונה?
תושבים שיעברו לנס ציונה עד סוף חודש דצמבר 2019  (בהתאם להצגת חוזה דירה והתחייבות מעבר עד סוף חודש זה ) יוכלו לרשום את ילדיהם לשנת הלימודים הקרובה. תושבים שעתידים לעבור בשנת 2020 יגיעו לרישום סמוך למועד המעבר עם מסמכים המעידים על המעבר דירה. השיבוץ בתקופה זו יעשה על בסיס מקום פנוי.


 

 

עבור לתוכן העמוד