• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת גני ילדים

מנהלת : מיטל בן דור
טל': 08-9306004
פקס: 08-9306019

כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: יום ד' 16:00-19:00

קבלת קהל מנהלת המחלקה : בתיאום מראש בלבד

צור קשר

רישום, ביטול רישום, מסמכים ועוד

הרישום לגני הילדים ולצהרונים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד.

 

עליכם להיכנס לאתר הרישום

להקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים:
מספר זהות ההורה
מספר זהות הילד
לתשומת ליבכם! פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.


בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".


הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי לא יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט, אלא בשני שלבים: רישום בעמותה וקבלת אישור ממנה ואז רישום במרכז הרישום במועד מיוחד שיקבע לכך.

צריכים עזרה ברישום?

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט, או מתקשים בביצוע התהליך, מתבקשים להתקשר למוקד הטלפוני של הרישום לבירור מוקד הרישום הסמוך למקום מגוריהם בטלפון מס' 072-2705127

בתקופת הרישום בלבד בין התאריכים 7.1.2019 - 27.1.2019 , בימים א' ה' בין השעות – 8:00 - 20:00.

ביטול הרישום או השיבוץ

מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום ושליחתו לכתובת: edu-ganim@nzc.org.il. ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בעיר.

 

שימו לב! 
א. לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.
ב. הרכב הגיל בגנים (טרום-טרום, טרום וחובה) נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל.

השארות שנה נוספת בגן חובה


למועמדי רישום לכיתה א' הנשארים שנה נוספת בגן, הרישום מתבצע במחלקת גני הילדים עם הצגת המלצה כתובה של השירות הפסיכולוגי.

חשוב לדעת!

תושבים הגרים בנס ציונה אך כתובתם לא מעודכנת במערכת הרישום, מתבקשים לפנות אל המוקד הטלפוני 072-2705127 לתיאום מועד ומקום רישום (לא יתקיים רישום באגף החינוך עצמו)

לצורך הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:
תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל.
תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות. 
ביטול רישום מרשות קודמת, גם אם הילד לא למד בפועל.


 

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים הבאים עליכם להצטייד בנוסף במסמכים הבאים:

  • תושבים הגרים בשכירות: 

חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות, תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה.

  • דירה בבנייה או בקנייה: 

חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1- באוקטובר של אותה שנת לימודים.

  • רישום באמצעות מיופה כוח: 

תעודת זהות של מיופה הכח, תעודות זהות של שני ההורים - מקור בלבד וכן מכתב הרשאה* חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.

  • תושבים חדשים בעיר: 

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך.

  • עולים חדשים

תעודת עולה בה מצויים פרטי הילדים.

  • רישום למוסד מוכר שאינו רשמי :

יש לבצע רישום ראשוני בעמותה. לאחר קבלת אישורם יבוצע רישום במרכז הרישום במועד שיקבע ויפורסם אצל העמותות.


שימו לב! על הורים גרושים/ פרודים או רווקים למלא כתב הצהרה והתחייבות ולהחתימו ע"י עו"ד.

רישום כוזב הוא עברה פלילית!
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
  

 

 

  כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ רווקים
  מכתב הרשאה ייפוי כוח לרישום לגני הילדים תש"פ
  טופס בקשה לביטול רישום תש"פ
עבור לתוכן העמוד