• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת גני ילדים

מנהלת : מיטל בן דור
טל': 08-9306004
פקס: 08-9306019

כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: יום ד' 16:00-19:00

קבלת קהל מנהלת המחלקה : בתיאום מראש בלבד

צור קשר

גילאי רישום לשנת תש"פ וחריגי גיל

גילאי הרישום

(בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.)
 
כיתה א' 

י"ט בטבת התשע"ג  - 1 בינואר 2013 עד
כ"ח בטבת התשע"ד - 31  בדצמבר 2013

 

גילאי 5

כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014 עד
ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014

 

גילאי 4 

י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015 עד
י"ט בטבת התשע"ו  - 31 בדצמבר 2015

 

גילאי 3 

כ' בטבת התשע"ו  - 1 בינואר 2016 עד
ב' בטבת התשע"ז  - 31 בדצמבר 2016


חריגי גיל רך

ילדים שנולדו עד 15.1.2017 (כולל) ועברו ועדת חריגים במחוז .(יובהר: על ילדים חריגי גיל לא חלה חובת הלימוד***)

*** הגשת טפסים למשרדי מחלקת גני הילדים עד לתאריך 20/6/2019
*** אישור חריגי גיל הוא לשנה אחת בלבד בשנה שלאחריה הילד ישאר בשנתון לפי תאריך הלידה שלו

 

הורים מתבקשים לצרף מסמכים והתחייבות לתשלום (את המסמכים ניתן להוריד מאתר משרד החינוך - חריגות גיל).

הבקשה לחריגות גיל תדון בוועדה במשרד החינוך, ללא צירוף כל המסמכים לעיל הועדה לא תדון בבקשה.

מדי שנה מתקיים דיון ומתקבלת החלטה באם לאפשר שיבוץ חריגי גיל בכפוף לאילוצים.

הודעה בדבר החלטה ושיבוץ הילד/ה בגן תינתן במהלך חודש אוגוסט - השיבוץ על בסיס מקום פנוי.

 

אישור הבקשה מותנה במילוי כל התנאים הבאים:

בקשות לבדיקה עבור ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.2017  - 15.1.2017 (כולל) בלבד. לא תיבחנה בקשות לילדים שנולדות בתאריכים מאוחרים יותר.

יש להגיש את הבקשות עד תאריך 20.6.19

ההורים יתחייבו בתשלום שכר לימוד ע"ס כ - 757 ₪ לחודש, ללא צהרון (עדכון תשלום יימסר בעת השיבוץ)

ההורים יתבקשו לצרף מסמכים והתחייבות לתשלום.

שיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי, בגן בו משובצות שתי סייעות בלבד.

עבור לתוכן העמוד