• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת גני ילדים

מנהלת : אביב קליין
טל': 08-9306004
פקס: 08-9306019

כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: יום ד' 16:00-19:00

קבלת קהל מנהלת המחלקה : בתיאום מראש בלבד

צור קשר

רישום לגני ילדים

לכניסה לאתר השיבוצים לגני הילדים העירוניים - לחצו כאן

 

לכניסה לאתר הרישום - לחצו כאן

 

לקריאת מידעון הרישום לגני הילדים - לחצו כאן

 

הרישום לגני הילדים לשנת תשע"ח

יחל ביום שני י' בשבט התשע"ז (6 בפברואר 2017),

ויימשך עד יום חמישי כ"ז בשבט התשע"ז (23 בפברואר 2017).  

 

מועמדי הרישום לגנים לשנת תשע"ח

שנתון חובה - גיל 5
ילדים שנולדו בין התאריכים: ו' בטבת תשע"ב , 1.1.2012 ועד י"ח בטבת תשע"ג, 31.12.2012

שנתון טרום חובה - גיל 4
ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ט בטבת תשע"ג , 1.1.2013 ועד כ"ח בטבת תשע"ד, 31.12.2013

שנתון טרום טרום חובה - גיל 3
ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ט בטבת תשע"ד, 1.1.2014 ועד ט' בטבת תשע"ה, 31.12.2014

על אף שילדכם מבקר השנה בגן העירוני, עליכם לדאוג לרישומו מחדש.

 

רישום באמצעות האינטרנט - פשוט, מהיר וקל

 

1. רישום באמצעות האינטרנט

הרישום לגני הילדים ולצהרונים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בלבד ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד.
לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום.
הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
מספר זהות ההורה
מספר זהות הילד
לתשומת ליבכם! פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.
בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".
הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי לא יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט, אלא ירשמו תחילה בעמותות עצמן שם יעודכנו בהליכי הרישום.

 

זקוקים לעזרה ברישום?

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט או מתקשים בביצוע התהליך, מתבקשים להתקשר למוקד התמיכה והמידע הטלפוני: 072-2705127
המוקד יפעל בתקופת הרישום בלבד,  בין התאריכים 6.2.2017-23.2.2017  בימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00
 
תושבים הגרים בנס ציונה אך כתובתם לא מעודכנת במערכת הרישום
מתבקשים לפנות אל המוקד הטלפוני 072-2705127 לתיאום מועד ומקום רישום
(לידיעתכם הרישום אינו מתבצע באגף החינוך עצמו)

 

לצורך הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:


  • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל.
  • כאשר ההורים אינם גרים באותה הכתובת חובה למלא את פרטי שני ההורים
  • תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד – בלבד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
  • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
     

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים הבאים עליכם להצטייד בנוסף במסמכים שלהלן:

* תושבים הגרים בשכירות -

1. חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.

2. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות. תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה.

*דירה בבנייה או בקנייה - חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ - 1 באוקטובר של אותה שנת לימודים.

*רישום באמצעות מיופה כוח - תעודת זהות של מיופה הכח, תעודות זהות של שני ההורים - מקור בלבד וכן מכתב הרשאה חתום. במידה ותעודות הזהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.
תושבים חדשים בעיר - טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך.

*עולים חדשים - תעודת עולה בה מצויים פרטי הילדים

*רישום למוסד מוכר שאינו רשמי - יש לבצע רישום ראשוני בעמותה ולאחר קבלת אישורם יבוצע רישום במרכז הרישום במועד שיקבע ויפורסם אצל העמותות.

 

**שימו לב - על הורים גרושים/פרודים או רווקים למלא כתב הצהרה והתחייבות ולהחתימו ע"י עורך דין.

 
 

לתשומת לבכם!

מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית.

במקרה בו התגלה רישום כוזב - הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים והתלמיד.

 

מדיניות השיבוץ בגני הילדים

 

מחלקת גני הילדים עושה כל מאמץ אפשרי לשבץ את בנכם/בתכם בהתאם לעדיפות שבחרתם.
יחד עם זאת, אנו לוקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
אין התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד בגן המבוקש.

 

הקריטריונים לשיבוץ:

 

בנס ציונה מחולקים הגנים לאזורי רישום ע"פ חלוקת רחובות ושיוך לבתי הספר.  השיבוץ לגני הילדים יעשה בתוך אזור הרישום אליו שייכת כתובתו של הילד.
מעבר לכך במהלך השיבוץ נלקחים בחשבון גם הקריטריונים הבאים:
1. ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית. ילד שירשם לאחר תקופה זו, לא יובטח מקומו בגן הסמוך למקום מגוריו!
2. עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה .
3. זרם חינוכי – על פי בחירת ההורים (ממלכתי/ממלכתי דתי/מוכר שאינו רשמי).
4. גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה.
5. גיל הילדים – בהתאם לתאריך הלידה בכפוף לאזור הרישום .
6. איזור מגורים – גן באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת זהות/חוזה רכישת דירה/ חוזה שכירות .
7. איזון מגדרי – יצירת איזון של הגן (בנים, בנות).
8. איזון בגנים דו-גילאיים – יצירת איזון בין השנתונים.
9. ביקוש לצהרון
10. אחים בגנים עירוניים סמוכים – איחוד אחים.
11. שיקולים חינוכיים – פסיכולוגיים וחברתיים.

 

 

לתשומת לבכם!


ילדים שנולדו בשנתון 2013, יוכלו להירשם לגן חובה או גן טרום חובה בהתאם לתאריך הלידה שלהם:
ילדים שנולדו בחודשים ינואר - יוני 2013 יוכלו להירשם לגן טרום חובה.
ילדים שנולדו בחודשים יולי - דצמבר 2013 יוכלו להירשם לגן טרום טרום חובה.


 

לתשומת לבכם!

• הודעה על השיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט ותשלח לבתי הילדים החל מיוני 2017
• פתיחת כיתות גן מותנית במס' הנרשמים.
• שיבוץ הילדים אינו על בסיס בחירת גננת או חברים.
   

השארות שנה נוספת בגן 

למועמדי רישום לכיתה א' הנשארים שנה נוספת בגן, הרישום מתבצע במחלקת גני ילדים עם הצגת המלצה כתובה של השירות הפסיכולוגי.

 


לידיעתכם, 

גני הילדים אינם ערוכים לטיפול בילדים שאינם גמולים מחיתולים. לפיכך, על ההורים לגמול את ילדיהם עד תחילת שנת הלימודים - היכנסו לקריאת עלון בנושא גמילה מחיתולים.
 

צרכים מיוחדים 

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (סייעת רפואית, סייעת אישית) צריכים להודיע על כך לא יאוחר מתאריך 1.3.17, בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים, לאביב קליין, מנהלת מחלקת גני ילדים באמצעות עמוד צור קשר באתר.
יש להתקשר ולוודא הגעת המסמכים!

 

ימים ראשונים בגן 

 

הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות. על מנת להקל על ילדיכם את המעבר, יש צורך בתמיכתכם ובתמיכת הצוות החינוכי.
חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי. מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל עליו את השתלבותו ואת קבלת הכללים של המסגרת החדשה.

 

כניסת הילדים החדשים לגני קדם חובה תעשה בצורה הדרגתית. להלן שעות הלימודים בשבוע הראשון:
ביום הראשון ללימודים - 07:30-10:00
ביום השני ללימודים - 07:30-11:00
ביום השלישי הלימודים יתקיימו כסדרם.

 

*בגנים בהם לומדים ילדי גן חובה, הלימודים יתקיימו כסדרם למן היום הראשון.
**על אף האמור לעיל, ילדים שזו להם שנת הלימודים השניה בגן, ישהו בגן עד סוף יום הלימודים החל מן היום הראשון.
 

ימים ראשונים בצהרונים 

הצהרונים יפעלו כרגיל החל מהיום הראשון ללימודים בין השעות 14:00-17:00


 

ביטול הרישום /השיבוץ

מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום ושליחתו לפקס מס' 08-9306019. ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן כדי לתת מענה לילדים נוספים בעיר.

שימו לב:

לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן בו שובץ ילדכם.

הרכב הגיל בגנים נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל.

 

 

  מידעון גני הילדים לשנת תשע"ח
עבור לתוכן העמוד