• גודל פונט
 • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

אגף נכסי העירייה

מנהל: דרור מרגלית 
טלפון: 08-9383790
פקס: 153-8-9383790

כתובת: הבנים 9, נס ציונה

קבלת קהל: יום ד' 16:00-18:30

צור קשר

אגף נכסי העירייה

אגף הנכסים בעיריית נס ציונה ממונה על טיפול בתחומים הבאים:

 

 • ניהול הנדל"ן של העירייה: כולל קרקעות, מבני ציבור, חינוך וכו'.
 • ניהול ההתקשרויות החוזיות של הרשות בכל הקשור לנכסים העירוניים: השכרה ושכירה, מכירה ורכישה, חכירה והחכרה של נכסים.
 • טיפול בהפקעות – רכישת קרקע לצרכי ציבור על פי חוק התכנון והבניה וחוק המקרקעין, המתבססות על תוכניות בנין עיר שבתוקף ובתכנון. הטיפול כולל הגדרת הצרכים, הסדרי הפינוי ורישום הקרקעות. 
 • ניהול ספר הנכסים העירוני.
 • ריכוז הבקשות להקצאת קרקעות לצרכי ציבור אל מול ועדת ההקצאות העירונית, מליאת המועצה ומשרד הפנים.
 • הכנת פרוגרמה ועדכון ספר ההקצאות על פי נוהל הקצאת הקרקעות.
 • פיקוח על נכסים שהוקצו.
 • הכנת פרוגרמות להתפתחות בנייני ציבור קיימים ו/או חדשים.
 • טיפול בהיטלי השבחה באזורי תב"עות חדשות או משתנות.
 • הכנת תוכניות הפיתוח השנתיות והרב שנתיות ותוכניות העבודה לפיתוח.
 • ניהול תב"רים הנדסיים מול הגזברות.
 • טיפול בייזום, בתקצוב ובקבלת כספים לפרוייקטים של בינוי, סלילה, פיתוח ותשתיות מגורמים חיצוניים כגון: משרדי ממשלה, מפעל הפיס.
 • טיפול במימון פיתוח מתחמי בניה חדשים למגורים ו/או לתעשייה מול בעלי קרקע פרטיים ו/או מנהל מקרקעי ישראל וחברות מפתחות.
 • הגדרת והצגת צרכי הבינוי אל מול משרד החינוך, אישור פרוגרמות ותקציבי בינוי ממשרד החינוך.
 • ריכוז, טיפול ועדכון תעריפי אגרות והיטלי פיתוח על פי חוקי העזר העירוניים.
 • ניהול המחלקה לתרבות הדיור בעיר נס-ציונה – הכולל מתן שרותים מגוונים לוועדי בתים משותפים כגון: שרותים משפטיים, שרותים הנדסיים, ייעוצים מקצועיים, קורסים לנציגות הבית, סיוע בשיפוצי בניינים ועוד.

ניתן לעיין בספר ההקצאות – באגף הנכסים בשעות קבלת הקהל
.

בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז

תבחינים להקצאת קרקעות בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית

נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לתוכן העמוד